Verksamhet

JOCÅ-Teknik AB är specialister på kvalificerade konstruktioner i armerad plast och epoxi

Vi utför allt från skiss ritning till färdig produkt

Företaget medverkar vid formgivning och har egen verktygstillverkning

Vi medverkar och i många fall driver utvecklingen

Vi arbetar med de flesta typer av hartser, som Polyester, Vinylester Epoxi osv.

Vi använder armeringsmaterial som, Glasfiber, Kolfiber, Kevlar osv.

Vi utför:

Verktygstillverkning

Sprutning

Handuppläggning

Vacumformning

Injicering

Montering

Branscherfarenhet:

Företaget har mer än 40 års erfrenhet av plast och gummi

Specialitet

Tillverkar för Telair Internationals räkning utrustning för lastutrymmen i flygplan, som Boeing och Airbus

Har tillsammans med Rescue International och Svenska Försvaret utvecklat unik Räddningsbår för sjöräddning med helikopter och många andra användningsområden till sjöss och på land. Båren tillverkas sedan 2002

Har tillsammans med Rescue International:

Utvecklat specialbår för trånga utrymmen som flygplan och ruiner vid tex jordbävning.

Specialbår för tunnelbanor som kan rullas på räls.

Specialbår för vindkraftverk till havs.

O.s.v.

Tillverkar Räddningskorg (för 10-15 personer) för större räddningsinsatser till  havs.

Tillverkar sanitetsutrustning för sjukvård/äldrevård.

Tillverkar utrystning för vattenrening.

Tillverkar utrustning för GPS-applikationer.

Tillverkar rotorblad m.m. för vindkraftsindustrin.

Tillverkar utrustning för flygplatser.

O.sv o.s.v.

manganelo